OPGAVE >> 5. Læs afsnittet ”Den anden barriere: For stejl en gradient”.

STUDIEBARRIERER

Den anden barriere: For stejl en gradient

En gradient er en metode til gradvist at tilnærme sig noget, så det gøres trin for trin, niveau for niveau, der hver især er lette at opnå – så det i sidste ende er muligt at komme igennem komplicerede og vanskelige opgaver forholdsvis let. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

Når man går ind i en for stejl gradient, mens man studerer noget, resulterer det i en slags forvirring eller fortumlethed (en slags uligevægt og usikkerhed af mental karakter). Det er det, der kaldes den anden studiebarriere.

Midlet mod for stejl en gradient er at gå tilbage. Find ud af, hvornår vedkommende ikke var forvirret over det, han arbejdede med, og find så ud af, hvad han derefter gik i gang med. Find ud af, hvad han følte, han rigtig forstod lige før, han blev helt forvirret.

Du vil opdage, at der er noget ved det – i den del, han følte, at han forstod godt – som han ikke virkelig forstod.

Når det er klaret op, vil den studerende igen være i stand til at komme videre.

Når man konstaterer, at en person er aldeles forvirret omkring det næste, han burde vide eller kunne lave, kan man roligt gå ud fra, at han i virkeligheden aldrig havde forstået det første.

Denne studiebarriere er især genkendelig og anvendelig, når det drejer sig om gøren – at udføre en eller anden handling eller aktivitet – i modsætning til et rent akademisk eller intellektuelt studium.

en gradvis tilgang til noget – trin for trin, niveau for niveau – hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

udførelsen af en handling eller aktivitet.