מטלה >> 1. קרא את "הפקטורים של סיועים".

הפקטורים של סיועים

בסיינטולוגיה סיוע הוא פעולה הננקטת על מנת לעזור לאדם לעמת קשיים פיזיים. אם ילד נפל ופצע את עצמו, סיוע יכול לעזור לו להתגבר על הטראומה. אם לאדם יש כאב שיניים או שעקרו לו שן, סיוע יכול לעזור להקל על הכאב. כשאנשים חולים, סיועים יכולים להקל את אי-הנוחות ולזרז את ההחלמה. אפילו עצמות שבורות מגיבות לסיועים. מצבים אלה ורבים אחרים יכולים להשתפר באמצעות יישום של נהלים המסוּוגים תחת הכותרת הזו של "סיועים".

ניתן, אם כן, לתאר סיוע כתהליך בסיינטולוגיה שמבוצע כדי להקל על מצוקה בזמן הווה. תהליך הוא סדרה מדויקת של הנחיות או רצף של פעולות שמבוצעות כדי להשיג תוצאה רצויה. תהליכים רבים קיימים בחומרי הסיינטולוגיה, אך סיועים מהווים סוג של תהליכים בפני עצמם.

כל התהליכים בסיינטולוגיה עוסקים ומטפלים במגוון רחב של מצבים אשר משפיעים על הרוח, על האדם עצמו.

בסיינטולוגיה, הרוח נקראת תטן, כשבכך הכוונה לאדם עצמו – לא גופו או שמו, לא העולם הפיזיקלי, לא המיינד של האדם או כל דבר אחר – זהו זה שמודע להיותו מודע; הזהות שהיא האדם. המונח תטן נטבע כדי למנוע כל בלבול אפשרי עם רעיונות לא תקפים ישנים יותר. המילה תטן מקורה באות היוונית תטה שבה היוונים השתמשו כדי לייצג מחשבה או אולי רוח, ואליה מוסיפים את האות ן כדי ליצור שם עצם בסגנון המודרני שבו משתמשים כדי ליצור מילים בתחום ההנדסה.

קרוב לוודאי התגלית הגדולה ביותר של סיינטולוגיה ותרומתה היעילה ביותר לידע של האנושות היתה בידודה של רוח האדם, תיאורה והטיפול בה. בסיינטולוגיה ניתן להראות שהדבר שהוא האדם, האישיות, ניתן להפרדה מהגוף ומהמיינד באופן רצוני ומבלי לגרום למות הגוף או להפרעה נפשית.

בימים עברו, היתה מחלוקת ניכרת בנוגע לרוח או לנפש של האדם, וניסיונות שונים לשלוט באדם היו יעילים לאור בורותו הכמעט מוחלטת בנוגע לזהותו שלו.

כפי שאתה יודע היכן אתה נמצא ברגע זה, כך גם היית יודע אם אתה, רוח, היית מנותק מהמיינד שלך ומגופך. האדם לא גילה זאת לפני כן, מאחר שבהיעדר הטכנולוגיות של סיינטולוגיה היתה לו מעט מאוד ממשות בנוגע לניתוקו מהמיינד שלו ומגופו; לפיכך, הוא החשיב עצמו, לפחות באופן חלקי, למיינד ולגוף. כל כת הקומוניזם התבססה על העובדה שהאדם חי פעם אחת בלבד, שאין חיים אחרי המוות ושלאדם אין כל משמעות דתית. האדם, בכללותו, היה קרוב למצב זה במשך המאה האחרונה לפחות. מצב זה הוא מצב ירוד מאוד, בגלל העובדה שהוא מוציא מכלל אפשרות כל הכרה עצמית.

התטן (נפש) מתואר בסיינטולוגיה כמי שאין לו שום מאסה,שום אורך גל,שום אנרגיה ושום זמן או מיקום במרחב, פרט למה שנוצר על-ידי שיקול או פוסטולייט.(פוסטולייט, במילים פשוטות, הוא החלטה שמשהו יקרה.)

הנפש, אם כן, איננה דבר. היא היוצרת של דברים.

באמצעים רוחניים, אך אמצעים שהם מדויקים כמתמטיקה, ניתן לתקן בסיינטולוגיה המון מצבים גרועים בחיים. ניתן לחלק מחלות ותפקוד לקוי לשתי קבוצות כלליות. הראשונה, אלה הנוצרות עקב פעולת הרוח ישירות על רשתות התקשורת של החיים או הגוף. והשנייה, אלה הנגרמות על-ידי שיבושים מבניים עקב גורמים פיזיים טהורים.

משמעות המונח פסיכוסומאטי היא שהמיינד גורם לגוף להיות חולה, או שפירושו מחלות אשר נוצרו באופן פיזי בתוך הגוף עקב שיבושו של המיינד. פסיכו מתייחס למיינד ו-סומאטי מתייחס לגוף.

ניתן להוכיח שאדם הוא לא גוף אלא שהוא למעשה ישות רוחנית, הנקראת בסיינטולוגיה תטן.

אומללות, אי-יכולת להחלים ומחלות פסיכוסומאטיות (אשר כוללות כ-70 אחוזים ממחלות האדם) מטופלות בצורה הטובה ביותר באמצעות טיפול מיידי בתטן. הדרך הטובה ביותר לטפל במחלות שנגרמות על-ידי חיידקים שניתנים לזיהוי ועל-ידי פציעות בתאונות היא בעזרת אמצעים פיזיים שמשתייכים בבירור לתחום הרפואה ואינם נכללים בתחום הסיינטולוגיה, למעט העובדה שתאונות ומחלות וזיהומים מחיידקים נגרמים כמעט בכל המקרים מתפקוד רוחני לקוי ומאי-שקט נפשי, ושבעיות שנגרמות כתוצאה מתאונות בהחלט מתמשכות לאורך זמן עקב תפקוד רוחני לקוי. לפיכך, יש לנו את תחום הרפואה שמטפל בפציעה המיידית, בעניינים כירורגיים כגון לידה וזיהומים חמורים, ובעניינים כגון חבורות ושריטות הנגרמות עקב תאונות, כמו גם מתן תרופות ואנטיביוטיקה למניעת פטירתו של המטופל בשעת משבר. זהו תפקידה של הרפואה.

כאשר קיימת נטייה למחלות או לפציעות, או כאשר משך המחלה או הפציעה מתארך, או כאשר אומללות ודאגה גורמות לתהפוכות נפשיות או פיזיות, אנחנו עוסקים בתחומה של הסיינטולוגיה. משום שהריפוי, המניעה או הטיפול הטובים ביותר לדברים כאלה הוא פנייה מיידית וישירה לתטן ולפעולתו על הגוף.

הגורם התרפויטי האמיתי היחיד בעולם זה הוא הרוח. בסיינטולוגיה, עובדה זו הוכחה ביסודיות רבה יותר וקיימת בוודאות רבה יותר מאשר מדעי הטבע או המתמטיקה. סיינטולוג יכול לעזור לאדם להבריא ולהיות מאושר פשוט באמצעות טיפול ברוח האדם.

לעמוד מול משהו מבלי להירתע או להתחמק. היכולת לעמת היא למעשה היכולת להיות שם בנוחות ולקלוט בחושים.

מה שלכאורה קיים. ממשות היא ביסודה הסכמה; מידת ההסכמה שמושגת בין אנשים. מה שממשי הוא מה שאנחנו מסכימים שהוא ממשי.

קבוצה סגורה של אנשים שחולקת מסירות מופרזת לאדם כלשהו, לדבר, לאידיאל וכו'.

העברת תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת מהו והיכן הוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, שיטתית מאוד ועם נהלים מדויקים.

שנמצא נמוך מאוד אחרי שהתדרדר ממצב טוב יותר.

העברת תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת מהו והיכן הוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, שיטתית מאוד ועם נהלים מדויקים.

העברת תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת מהו והיכן הוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, שיטתית מאוד ועם נהלים מדויקים.

יצורים חד-תאיים, שחלקם גורמים למחלות.

העברת תהליכים:

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת מהו והיכן הוא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת, שיטתית מאוד ועם נהלים מדויקים.

מותו; סוף קיומו של אדם.