מטלה >> 9. קרא את "פתרונות".

פתרונות

נצירה היא מעשה מנוגד להישרדות שאין מדברים עליו. אם לבעל ואישה יש נצירות, הנישואין יסבלו.

דרך אחת להקל על מצב זה היא לגרום לבעל ולאישה לכתוב את העבירות והנצירות שהם ביצעו על בן זוגם לנישואין. כל בן זוג רושם את העבירות והנצירות שלו על נייר, כשהוא מפרט את הזמן והמקום המדויקים שבהם התרחשה העבירה/נצירה, ומה נעשה ו/או ננצר. כאשר הדבר הושלם, האדם יכול לחוות הקלה והחזרת אחריות. (נוהל זה של כתיבת העבירות והנצירות של אדם מתואר במלואו בפרק , "שלמות אישית ויושר".)

אודיטור של סיינטולוגיה יכול לעזור להשיב לקדמותה את התקשורת בין בני הזוג על-ידי הקלת נטל עבירותיהם.

ייתכנו מקרים שבהם כתיבת העבירות והנצירות לא מפיגה לגמרי את המחלוקת בין בני הזוג. במקרה כזה, יש ליצור קשר עם אודיטור של סיינטולוגיה שיעזור לתקן את העניין. אודיטור הוא מישהו שעבר הכשרה והוא מוסמך ליישם העברת תהליכים של סיינטולוגיה על בני אדם לתועלתם. העברת תהליכים היא צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, שהיא ייחודית לסיינטולוגיה, אשר עוזרת לאדם להתבונן בקיומו האישי ומשפרת את יכולותיו.

תקשורת חופשייה ופתוחה היא חיונית לכל מערכת יחסים מספקת וממושכת.

פתרון נוסף להשבת רמה גבוהה של תקשורת בין בני זוג בנישואין היא 'ייעוץ נישואין של סיינטולוגיה'. ייעוץ זה גם הוא ניתן על-ידי אודיטור של סיינטולוגיה.

בעל ואישה יכולים לנצל תקשורת טובה וישרה ביניהם כדי ליצור ולהמשיך נישואין מאושרים ומספקים. אם שני האנשים המעורבים עובדים על שמירת ההסכמים שהם עשו ומצייתים לתקנונים המוסריים, ואם הזוג שומר על תקשורת חופשייה ופתוחה ביניהם, הם יחזקו את מערכת היחסים שלהם.

אדם בעל הכשרה המוסמך ביישום תהליכים של סיינטולוגיה על בני אדם למען שיפורם. המונח מגיע מהמילה הלטינית audire,שפירושה "להקשיב". ראה גם העברת תהליכים במילון מונחים זה.

צורה מיוחדת של ייעוץ אישי, ייחודית לסיינטולוגיה, שעוזרת לאדם לבחון את הקיום שלו, ומשפרת את היכולת שלו לעמת את מה שהוא ואת המקום שבו הוא נמצא. העברת תהליכים היא פעילות מדויקת ושיטתית ביותר שמבוצעת לפי נהלים מדויקים.