מטלה >> 11. קרא את "רצף העבירה-מוטיבטור".

רצף העבירה-מוטיבטור

ישנו היבט נוסף למכניזם של מעשי עבירה. הוא נקרא רצףעבירה-מוטיבטור, והוא מסביר הרבה מההתנהגות האנושית.

עבירה, כפי שניתן לראות, היא הפרה של תקנון מוסרי של קבוצה, וניתן להוסיף ולתארה כמעשה תוקפני או הרסני מצד האדם כנגד חלק כלשהו מהחיים.

מוטיבטור הוא מעשה תוקפני או הרסני שנעשה על האדם או על חלק מהחיים.

נקודת המבט שממנה מסתכלים על המעשה קובעת באם המעשה הוא עבירה או מוטיבטור.

הסיבה לכך שהוא נקרא "מוטיבטור" היא משום שהוא נוטה לדחוק באדם לשלם לאחרים כגמולם – הוא "מוטיבטור" לעבירה חדשה.

כשאדם עשה משהו רע למישהו או למשהו, הוא נוטה להאמין שבוודאי היה לכך "מניע".

כשלאדם נעשה משהו רע, גם הוא עשוי לנטות לחוש שהוא בוודאי עשה משהו כדי שזה יגיע לו.

הנקודות לעיל נכונות. הפעולות והתגובות של אנשים בנושא הן לעתים קרובות מסולפות מאוד.

אנשים מתהלכים באמונה שהם היו בתאונת דרכים כשלמעשה הם גרמו לאחת.

כמו כן אנשים עשויים להאמין שהם גרמו לתאונה כשהם רק היו באחת.

יש אנשים, שכאשר הם שומעים על מוות, מיד מאמינים שהם בוודאי הרגו את האדם למרות שהם היו רחוקים.

בערים גדולות ישנם אנשים המופיעים במשטרה ומתוודים כמעט על כל רצח כדרך שגרה.

אדם לא צריך להיות משוגע כדי להיות חשוף לרצף העבירה-מוטיבטור.

רצף העבירה-מוטיבטור מבוסס ומסכים עם חוק ניוטון על אינטראקציה, שלכל פעולה ישנה תגובה שווה ומנוגדת לה.

החוק הפשוט של אינטראקציה הוא שאם יש לך שני כדורים, אחד אדום ואחד צהוב, תלויים על חוטים, ואתה לוקח את הכדור האדום ומשחרר אותו כנגד הכדור הצהוב, הכדור הצהוב יחזור ויכה בכדור האדום.

זה חוק האינטראקציה של ניוטון בפעולה. אנשים שהתדרדרו ומתחילים לנהוג אך ורק על פי העולם הפיסיקלי משתמשים בחוק הזה כשיטת הפעולה הבלעדית שלהם.

"אתה פוגע בי, אני אפגע בך".

הגנה לאומית: "אם נשיג מספיק נשק אטומי, נהיה מסוגלים כמובן למנוע מאנשים להשליך עלינו פצצות אטום".

עם זאת, יש ברצף העבירה-מוטיבטור יותר מאשר רק חוק האינטראקציה של ניוטון.

אם יוסי מכה את שמעון, הוא מאמין עכשיו ששמעון צריך להכות אותו. חשוב מכך, הוא ממש יקבל סומאטיק (כאב פיזי או אי-נוחות) כדי להוכיח ששמעון באמת הכה אותו, למרות ששמעון לא הכה אותו. הוא יהפוך את החוק הזה לנכון מבלי להתחשב בנסיבות האמיתיות. אנשים כל הזמן מסתובבים ומצדיקים, ואומרים ששמעון הרביץ להם, שמעון הרביץ להם, שמעון הרביץ להם.

פעולה מזיקה היא עבירה או מוטיבטור בהתאם לנקודת המבט. מוטיבטור נוטה לעורר עבירה נוספת (האדם שהוכה, שמעון, נוטה להכות בחזרה או מבקש נקם), וכך האדם מוצא עצמו נתון בקשיים רבים בתחומים בחייו שבהם הוא ביצע עבירות.

למרות שזה לא קרה, בני אדם שפועלים על העיקרון של מנגנון ריאקטיבי ברמה נמוכה, יתעקשו שזה קרה. וזהו רצף העבירה-מוטיבטור.

יש ערך רב לידיעת הדבר הזה.

לדוגמה, אם אתה שומע רעיה אומרת איך הבעל מרביץ לה כל יום, חפש תחת הכרית שלה את המחבט שבו היא משתמשת משום שברור כשמש, אם היא אומרת שהכדור הצהוב הכה את הכדור האדום, שים לב שהכדור האדום היה צריך להכות את הכדור הצהוב תחילה.

מכניזם זה מסביר במידה רבה פעילויות אנושיות מסוימות.

מילה שמשתמשים בה בסיינטולוגיה לציין כל תחושת גוף, מחלה, כאב או אי-נוחות. Soma פירושה "גוף" ביוונית.