מטלה >> 15. קרא את "כתיבת עבירות ונצירות".

כתיבת עבירות ונצירות

זה זמן רב קיימת בסיינטולוגיה הידיעה שכאשר קיימות עבירות ונצירות, לא מתרחשים כל הישגים (שיפורים).

עבירות הן הסיבה העיקרית לכך שאדם מרסן את עצמו ונוצר או נמנע מלפעול.

אדם שיש לו עבירות ונצירות נעשה פחות ופחות מסוגל להשפיע על חייו ועל חיי אחרים סביבו, והוא מפחית את התקשורת שלו עם אותם אנשים ודברים שנגדם הוא ביצע עבירות.

כתיבת העבירות והנצירות פותחת בפני האדם דרך מוצא. על-ידי עימות האמת האדם יכול לחוש הקלה ולהשיב לעצמו את האחריות.

תיאוריה בסיסית

התיאוריה שעומדת מאחורי הפעולה של כתיבת עבירות ונצירות מתוארת באקסיומותשל סיינטולוגיה, שפורסמו בשלמותן בספר ׳סיינטולוגיה 8-0: ספר היסודות׳. אקסיומה היא ניסוח של חוק טבע מסוג אלה שקיימים במדעי הפיסיקה.

חלק מאקסיומה 38 מתוך האקסיומות של סיינטולוגיה מתאים במיוחד:

1: טיפשות היא ה-unknownness של שיקול.

2: הגדרה מכנית: טיפשות היא המצב שבו זמן, מקום, צורה ואירוע הם לא ידועים.

1: אמת היא השיקול המדויק.

2: אמת היא הזמן, המקום, הצורה והאירוע המדויקים.

לפיכך אנחנו רואים שאי-גילוי האמת מוביל לטיפשות.

לפיכך אנחנו רואים שעל-ידי ניסוי ממשי, גילוי האמת יביא ל-As-isness.

As-isness הוא המצב שבו אדם רואה כל דבר בדיוק כפי שהוא, ללא עיוות או שקרים, כשבאותו רגע הדבר נעלם וחדל להתקיים.

לפיכך אנחנו רואים שלאמת מוחלטת לא יהיו זמן, מקום, צורה או אירוע.

לפיכך, אנחנו מבחינים שאנחנו יכולים להשיג התמדה רק כשאנחנו מסווים אמת.

שקרנות היא שינוי של זמן, מקום, אירוע או צורה.

שקרנות הופכת לAlter-isness (הסילוף או השינוי של הממשות של דבר-מה), הופכת לטיפשות.

כל דבר שמתמיד חייב להימנע מ-As-isness.

לפיכך, כדי שדבר כלשהו יתמיד הוא חייב להכיל שקר.

כתיבת העבירות והנצירות יכולה להביא ל-As-isness ובכך להקל מעל האדם את נטל ההפרות של התקנונים.

המתכונת לכתיבת עבירות ונצירות

כשאנשים כותבים עבירות ונצירות, יכולים להתרחש נזקים אם פרטי הפעולה המדויקים אינם ידועים ואם לא פועלים לפיהם.

הצעד הראשון שיש לעשות לפני שאדם מתחיל בעצם כתיבת עבירות ונצירות, הוא להבהיר את הנוהל המדויק שבו נעשית כתיבה מסוג זה.

הניסיון הוכיח שאנשים נקלעו לצרות בכתיבת עבירות ונצירות כשלא נעשתה הבהרת מילים על המתכונת (לרבות מילות המפתח והמונחים) לפני שהם החלו בפעולה. (הבהרת מילים אותה קבוצת תהליכים בסיינטולוגיה, בהם משתמשים כדי לאתר מילים שהאדם לא הבין כהלכה בנושאים שהוא למד, ולהביא להגדרתן של המילים על-ידי מציאתן במילון.)

זמן: הרגע שבו מתרחש אירוע, תהליך או מצב. רגע, שעה, יום או שנה מוגדרים, כפי שהם מצוינים או נקבעים על-ידי שעון או לוח שנה; רגע או תאריך מדויקים; פרק הזמן שבמהלכו משהו (כמו פעולה) מתקיים או נמשך.

מקום: מיקום ההתרחשות או הפעולה; מיקום ספציפי; עמדה או נקודה ספציפית במרחב.

צורה: הסידור של הדברים. האופי, הטבע או המבנה הספציפיים של דבר.

אירוע: משהו שקורה או שמתרחש; מאורע ספציפי; דבר שמתרחש.

מתכונת:

המתכונת לכתיבת עבירות של מחדל, עבירות של ביצוע או נצירות היא כדלהלן:

1. כתוב את העבירה או הנצירה.

2. לאחר מכן ציין במפורש את הפרטים המדויקים בנוגע לפעולה או לאי-הפעולה, לרבות:

א. זמן

ב. מקום

ג. צורה

ד. אירוע

האדם צריך למצוא את הזמן, המקום, הצורה והאירוע וצריך למצוא דבר ש-״בוצע״ (אחרת הוא לא יצליח להשיג As-isness).

דוגמה:

"1. פגעתי במכונית של חבר כשיצאתי בהילוך אחורי מהחנייה שלי בעבודה וגרמתי למכוניתו נזק של חמש מאות שקלים בערך.

"2. ב-30 ביוני 1980, כשעזבתי את העבודה, נסעתי לאחור כשיצאתי ממקום החנייה שלי ופגעתי בקצה האחורי של מכוניתו של החבר שלי יוסי. לא היה אף אחד אחר בסביבה, ומגרש החנייה היה כמעט ריק. נסעתי משם, בלי להשאיר פתק או לספר ליוסי, כשאני יודע שגרמתי למכוניתו נזק של חמש מאות שקלים בערך, סכום שאותו הוא היה צריך לשלם״.

דוגמה:

"1. בגדתי באישתי (שולי) כשיצאתי עם אישה אחרת ואף פעם לא סיפרתי לה על זה.

2. לפני שלוש שנים, כשרק התחתנתי עם שולי, בגדתי בה כשיצאתי עם אישה אחרת. אף פעם לא סיפרתי לשולי על זה. בוקר אחד ביוני 1980, אמרתי לשולי שאני אקח אותה בערב לקולנוע. בדרך הביתה מהעבודה, כשהייתי בכולבו של לוי, ראיתי בחורה שפעם היתה חברה שלי (שפרה). הצעתי לשפרה לצאת איתי למסעדה באותו ערב, והיא הסכימה (היא לא ידעה שאני נשוי). אמרתי לה שאאסוף אותה בשעה 20:00 באותו ערב. כשהגעתי הביתה מהחנות, אמרתי לשולי שאני צריך לחזור לעבודה כדי לסיים כמה דברים ושלא אוכל ללכת איתה לסרט. לאחר מכן יצאתי לארוחת ערב עם שפרה בעיר אחרת (ב-׳פונדק הכפר׳) כדי שלא אסתכן בכך שאפגוש מישהו מהחברים שלי״.

הדרכת אחרים בכתיבת עבירות ונצירות

אפשר ליישם על כל אחד את הפעולה של כתיבת עבירות ונצירות, ומרחב היישום שלה הוא בלתי מוגבל.

דוגמאות:

אדם שאינו מבצע נכון את חובות עבודתו ומישהו בכיר מעליו צריך לעקוף אותו כדי לטפל (בלקוח או בעסק או במטלת העבודה). אדם כזה מקבל הוראה לכתוב את העבירות והנצירות שלו.

אדם ביקורתי באופן חמור ועוזב תכנית הכשרה שבה הוא נמצא. האדם האחראי על פעילות ההכשרה מבקש ממנו לכתוב את העבירות והנצירות שלו.

ייתכן שאדם הוא מאוד ביקורתי ומטיל דופי באחרים. הוא יכול לחוות הקלה מכתיבת העבירות והנצירות שלו.

הצעדים הבאים הם הנוהל להביא אדם לכתוב עבירות ונצירות:

1. בתור הפעולה הראשונה, האדם שמדריך את כתיבת העבירות והנצירות צריך: (א) ללמוד ולבצע הבהרת מילים על פרק זה (ב"הבהרת מילים" הכוונה להגדיר, תוך שימוש במילון ובמילון המונחים שבסוף הספר, כל מילה שאינה מובנת במלואה), (ב) להבהיר את המילים הכלולות בצעד 4 להלן, (ג) לבצע הבהרת מילים על המתכונת לכתיבת עבירות ונצירות.

ההגדרה הטכנית של אמת מושתת על-ידיעת הזמן, המקום, הצורה והאירוע המדויקים של התרחשות מסוימת.

כדי לחשוף את העבירות והנצירות, חיוני לכתוב את הזמן, המקום, הצורה והאירוע המדויקים.

טפל בעבירה או בנצירה הבאה באותה הדרך.

בשעה שהאדם עושה זאת, זה מבסס יותר ויותר אמת ...

.. .אשר משחררת כל תשומת לב תקועה על חטאים אלה מהעבר, ומביאה להקלה.

2. ודא שלאדם ניתן מקום שבו הוא יוכל לכתוב את העבירות והנצירות שלו מבלי שדעתו תוסח.

3. תן לו עט ונייר.

4. דאג שהאדם יבהיר את המילים הבאות, כפי שהן מוגדרות בטקסט של פרק זה: עבירה, נצירה, מוטיבטור, צידוק, רצף עבירה-מוטיבטור.

5. בקש מהאדם לקרוא פרק זה ולהבהיר את המילים שבמתכונת לכתיבת עבירות ונצירות כפי שהיא תוארה לעיל, עד להבנה מלאה.

6. בקש מהאדם לכתוב את העבירות והנצירות שלו, בדיוק לפי המתכונת לכתיבת עבירות ונצירות שמתוארת לעיל.

בכתיבת עבירות ונצירות האדם כותב את העבירות והנצירות שלו עד שהוא מרגיש שבע רצון שהן נכתבו בשלמותן. האדם ירגיש טוב מאוד בקשר לזה ויחווה הקלה. אין להמשיך ולכתוב עבירות ונצירות מעבר לנקודה הזאת.

כאשר האדם סיים לכתוב את העבירות והנצירות, בקש ממנו לתת לך את מה שכתב. קרא את מה שהוא כתב, כשאתה מוודא שהוא השתמש במתכונת, והודה לו על כתיבתן. וידוע זה הוא חשוב מאחר שהוא מאפשר לאדם לדעת שהתקשורת שלו התקבלה על-ידי מישהו. עם זאת, אין להביע כל הערות או דעות באשר לתוכן של מה שהוא כתב.

לאחר שהאדם קיבל וידוע,אתה יכול לתת לו בחזרה את מה שהוא כתב.

כתיבת עבירות ונצירות היא נוהל פשוט עם יישום בלתי מוגבל. בעל ואישה יכולים לכתוב את העבירות והנצירות על הנישואין שלהם. עובד יכול לכתוב את העבירות והנצירות שלו בנוגע לעבודתו. תלמיד מרדן יכול לכתוב את העבירות שביצע על בית-הספר.

ניתן להסדיר כל איזור בחיים על-ידי התמודדות אחת ולתמיד עם ההפרות של האדם נגד כל מיני תקנונים מוסריים שהוא הסכים להם ומאוחר יותר חטא נגדם. ההקלה שיכולה להתלוות לשחרור נטל החטאים היא לעתים משמעותית מאוד. אדם יכול לשוב ולהרגיש שהוא חלק מקבוצה או ממערכת יחסים ולשוב ולקבל יחס של כבוד, את אמונם וידידותם של אחרים ואושר אישי רב מאוד.

זוהי טכנולוגיה שימושית ביותר.

נקראת "מכנית" משום שהיא מוגדרת במונחים של מרחק ומיקום. מכנית, במובן זה, מפרשת או מסבירה את תופעות היקום על-ידי התייחסות לכוחות פיזיקליים שנקבעו באופן אקראי. מכני מתאים גם ל-"פועל או מתנהג כמו מכונה – אוטומטי". לפיכך, הגדרה מכנית תהיה הגדרה שמגדירה משהו במונחים של מרחב או מיקום, כגון "המכונית שליד עץ האלון העתיק" או "האדם שגר בבית הגדול". כאן, "עץ האלון העתיק" ו-"הבית הגדול" הם עצמים קבועים במקומם, והעצמים שאינם קבועים ("מכונית", "אדם") הם מעין נקודת מבט. האדם זיהה דברים לפי מיקום.