מטלה >> 8. קרא את "רשימת נקודות חיוביות".

רשימת נקודות חיוביות

מצב אחד או יותר מתקיימים כשסיטואציות או נסיבות הן לוגיות. הם נקראים נקודות חיוביות. נקודה חיובית היא נתון של אמת שמתברר כאמיתי כאשר משווים אותו לרשימה שלהלן של מצבים לוגיים. 

נקודות חיוביות מראות היכן קיימת לוגיקה, או היכן דברים מתנהלים כשורה או סביר שהם מתנהלים כשורה. 

כאשר דברים משתפרים או שיש שיפור פתאומי באיזור או בארגון מסוים, יש למצוא את הגורם לכך על מנת לחזק את מה שהיה מוצלח. חקירה כזאת נעשית על-ידי שימוש בנקודות חיוביות. 

הנקודות החיוביות הן כדלהלן: 

/A/העובדות הקשורות בכך ידועות.// (כל העובדות הרלוונטיות ידועות.) 

העובדות הקשורות בכך ידועות

/A/אירועים ברצף הנכון.// (אירועים ברצף האמיתי.)

אירועים ברצף הנכון

/A/זמן שצוין.//
(הזמן מצוין כיאות.) 

זמן שצוין

/A/נתונים שהוכחו כעובדתיים.//
(הנתונים חייבים להיות עובדתיים, כלומר, אמיתיים ותקפים.)

נתונים שהוכחו כעובדתיים

/A/חשיבות יחסית נכונה.//
(הדברים החשובים והבלתי חשובים מסווגים בצורה נכונה.)

חשיבות יחסית נכונה

/A/משך זמן כמצופה.// (אירועים מתרחשים או מתבצעים במשך הזמן שאדם היה מצפה באופן סביר שהם יתרחשו.) 

משך זמן כמצופה

/A/נתונים מספיקים.// (אין קטעים של נתונים מושמטים אשר ישפיעו על הסיטואציה.)

נתונים מספקים

/A/נתונים רלוונטיים.// (הנתונים המוגשים או הזמינים רלוונטיים לעניין שבטיפול ולא למשהו אחר.)

נתונים רלוונטיים

/A/מקור נכון.//
(לא מקור שגוי.) 

מקור נכון


/A/יעד נכון. //(לא הליכה באיזשהו כיוון שיהיה שגוי עבור הסיטואציה.) 

יעד נכון

/A/נתונים בסיווג דומה.// (נתונים משני סוגים של חומר או יותר אינם מוצגים כאותו הסוג.)

נתונים בסיווג דומה

/A/זהויות הן זהות.//
(לא דומות או שונות.)

זהויות הן זהות

/A/קווי דמיון הם דומים.//
(לא זהים או שונים.) 

קווי דמיון הם דומים

/A/הבדלים הם שונים.//
(לא נועדו להיות זהים או דומים.)

הבדלים הם שונים

כאשר בודקים מדוע דברים השתפרו על מנת שניתן יהיה לחזור עליהם, חיוני להשתמש בנקודות החיוביות עצמן בִשְמָן כמתואר לעיל.

נקודות חיוביות הן, ככלות הכל, מה שגורם לדברים להתבצע כמו שצריך.

אי-ידיעה

אדם תמיד יכול לדעת משהו לגבי כל דבר.

אדם חכם הוא זה אשר בהתעמתו עם נתונים סותרים מבין שהוא יודע לפחות דבר אחד – שהוא אינו יודע.

כאשר הוא תופס זאת, הוא יכול לנקוט פעולות כדי לגלות.

אם הוא עושה הערכה של הנתונים שהוא אכן מגלה כנגד הדברים שלעיל, הוא יכול להבהיר את הסיטואציה. ואז הוא יכול להגיע למסקנה הגיונית.

תרגילי הכשרה

מן ההכרח שתמצא דוגמאות משלך להפרות הלוגיקה אשר מתוארות כאן.

כשתעשה זאת, תזכה במיומנות בעת מיון הנתונים של סיטואציה.

כאשר תוכל למיין נתונים ותיעשה מיומן בכך, יהיה קשה מאוד לשטות בך, ובכך תעשה את הצעד החיוני הראשון בהבנת אומדן נכון של כל סיטואציה.