מטלה >> 17. קרא את "קלות הטיפול".

קלות הטיפול

בעת הטיפול באדם שהוא PTS, הדגש העיקרי חייב להיות על ביצוע הולם של הצעדים הנחוצים לטיפול. אם אדם עושה זאת, הוא יתחיל להרגיש טוב יותר, יפסיק לסבול מבעיות ולא ינהג יותר כרכבת הרים. צריך להבין את הפשטות שבטיפול באדם שהוא PTS: לא נדרשים מעשים נועזים או דרסטיים, והטיפול נעשה בגישה הדרגתית מאוד, מאוד. זה לא חייב להיות טיפול מפוצץ; הוא יכול להיות עדין מאוד. טיפול במצב PTS עם גישה של צעד אחר צעד משחרר את ה-PTS מהמגבלות אשר עוצרות בעדו, מקדם את האדם לעמדת גורם ומאפשר לו להשיג חיים פרודוקטיביים ומספקים.

איתור האנשים בעלי האישיות האנטי-חברתית או האנשים המדכאים, לא זו בלבד שהוא מביא הקלה לבני האדם המושפעים מהם, אלא שזיהוים של אנשים בעלי תכונות אלה והבנה של השמות שהם מחוללים יהיו לתועלת אמיתית לחברה כולה. כמו כן, ידיעת התכונות של האנשים בעלי האישיות החברתית מאפשרת לאדם לבחור בתבונה באותם אנשים כחבריו ועמיתיו לעבודה. עם ידע זה ויישומו בחיי היומיום, האדם יכול ליצור קהילה ותרבות שפויות עבור עצמו, משפחתו וחבריו.