מטלה >> 13. קרא את המאמר "איך להשתמש במשולש ה-ARC".

איך להשתמש במשולש ה-ARC

בהתחשב בעקרונות אלה של משולש ה-ARC ומרכיביו, כיצד תדבר אל אדם?

אינך יכול לדבר אל אדם באופן הולם, אם אתה במצב של תת-אפתיה (מצב של חוסר עניין מתחת לאפתיה). למעשה, אתה בכלל לא תדבר איתו. תהיה חייבת להיות לך אהדה קצת יותר גבוהה מזאת כדי לשוחח עם מישהו על דברים. היכולת שלך לדבר אל כל אדם קשורה לתגובתך הרגשית כלפי כל אדם. לכל אדם יש תגובות רגשיות שונות כלפי אנשים שונים סביבו. לאור העובדה ששני טרמינלים,כלומר שני אנשים, תמיד מעורבים בתקשורת, ניתן לראות שמישהו אחר יצטרך להיות ממשי במידת-מה. אם לאדם לא איכפת כלל מאנשים אחרים, הוא יתקשה מאוד לדבר אליהם, זה בטוח. אם כן, הדרך לדבר עם בן אדם תהיה למצוא משהו שניתן לחבב אצלו, ולשוחח איתו על משהו שעליו הוא יוכל להסכים. זוהי נפילתם של רוב הרעיונות החדשים: אדם אינו משוחח על נושאים שעליהם לאדם השני יש בכלל איזושהי נקודת הסכמה. ואנו מגיעים לגורם אחרון בנוגע לממשות. 

הדבר שעליו אנחנו מסכימים נוטה להיות ממשי יותר מהדבר שעליו אנחנו לא מסכימים. קיים תיאום ברור בין הסכמה לממשות. הדברים שאנחנו מסכימים שהם ממשיים, הם ממשיים. הדברים שאנחנו מסכימים שהם לא ממשיים, אינם ממשיים. יש לנו מעט מאוד ממשות על אותם הדברים שעליהם איננו מסכימים. ניסוי שמבוסס על כך יהיה שיחה, אפילו בצחוק, בין שני אנשים על אדם שלישי שנוכח. שני האנשים מסכימים על משהו שהאדם השלישי אינו יכול להסכים עליו. האדם השלישי יֵרד בטון הרגשי ולמעשה יהפוך להיות פחות ממשי בעיני שני האנשים שמשוחחים עליו. 

כיצד, אם כן, תדבר אל אדם? אתה מבסס ממשות על-ידי מציאת דבר כלשהו שעליו שניכם מסכימים. לאחר מכן אתה משתדל לשמור על רמת אהדה גבוהה ככל האפשר על-ידי כך שאתה יודע שיש משהו באדם השני שאתה יכול לחבב. ואז אתה מסוגל לדבר איתו. אם חסרים לך שני התנאים הראשונים, ברור למדי שהתנאי השלישי לא יתקיים, כלומר, לא תהיה מסוגל לדבר אליו בקלות. 

אהדה, ממשות ותקשורת תלויות זו בזו, וכאשר האחת יורדת, שתי האחרות יורדות גם הן. כאשר אחת עולה, שתי האחרות עולות גם הן. צריך רק לשפר פינה אחת במשולש יקר ערך זה בסיינטולוגיה על מנת לשפר את שתי הפינות הנותרות. כל מה שנדרש הוא לשפר רק שתי פינות של המשולש כדי לשפר את השלישית. 

הבנה

הבנה מורכבת מאהדה, ממשות ותקשורת. כאשר הבנתו של אדם גדולה, ה-ARC שלו נמצא במצב די גבוה, וכאשר יכולתו של אדם להבין קטנה, ה-ARC שלו קטן בהתאמה. 

כאשר אנו מעלים את שלושת החלקים האלה, אנו מעלים את הבנתו של מישהו. השימוש במשולש ה-ARC הוא זה שמשיג זאת. 

משולש זה הוא אבן הראשה של התחברויות בחיים. הוא המכנה המשותף של כל פעילויות החיים. השימוש בו פירושו הבנה גדולה יותר של החיים עצמם.

עיקרון מנחה, החלק המרכזי במערכת, זה ששאר הדברים תלויים בו. אבן הראשה של קשת היא האבן הגבוהה ביותר, והיא האחרונה שמניחים. מתייחסים אליה ככזאת שנועלת את כל המבנה ביחד.